00060325
Čo Vám ponúkame:
Činnosti vykonávané firmou IMPULZ LIGHT s.r.o.

       
- Montáž, oprava, údržba a výstavba verejného osvetlenia miest a obcí
- Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu
- Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V s nebezpečenstvom výbuchu
- Montáž, oprava, údržba bleskozvodných zariadení
- Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,i s nebezpe- čenstvom výbuchu
- Výroba elektrických zariadení - rozvádzače nízkeho napätia do 200A do objektov bez nebezpečenstva výbuchu
- Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce odborná spôsobilosť eletrotechnikov $ 20 - 23
- Poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce - elektrické zariadenia
- Práce s vysokozdvižnými montážnymi plošinami MP13, MP22
- Veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- Oficiálny distribútor svetelnej techniky zn: PHILIPS
© 2007 Impulz light s.r.o. All rights reserved, design B.E.A.